Przenośniki

Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego.

Transport ciągły w poziomie i pod kątem

Przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe stanowią grupę urządzeń transportu ciągłego w poziomie i pod kątem, w których materiał przenoszony jest na powierzchni ruchomej taśmy. Przenośniki taśmowe stosowane są do – transportu materiałów sypkich np. kruszywa, ziarna, – granulowanych, – drobnicy paczkowanej i workowanej, – elementów i zespołów w procesach wytwarzania, montażu i kontroli – gotowych wyrobów w magazynach.

Stosując taśmy z progami można uzyskać większe kąty pochylenia przenośnika. Mogą być wykonane z taśmy gładkiej gumowej, gumowej z zabierakami, taśmy modułowej gładkiej, taśmy modułowej z zabierakami. Rodzaj zastosowanej taśmy i napędu, dobiera się do konkretnej aplikacji.

Grawitacyjne i rolkowe napędzane

Przenośniki rolkowe

Przenośniki rolkowe składają się z rolek połączonych między sobą łańcuchami lub paskami (przy mniejszych obciążeniach), z których jedna lub więcej są połączone bezpośrednio z motoreduktorem. Przenośniki rolkowe grawitacyjne posiadają konstrukcję nośną z zamocowanymi rolkami ustawioną na podporach z możliwością regulacji.

Przenośniki tego typu znajdują zastosowanie przy transporcie przedmiotów stosunkowo ciężkich o regularnych kształtach powierzchni styku z elementem transportującym, czyli rolkami

Z śrubowymi lub żmijką

Przenośniki ślimakowe

Przenośniki ślimakowy (zwane śrubowymi lub żmijką) – urządzenie do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie.

Przenośniki śrubowe stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowana produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia.

Jesteśmy zorientowani na rozwój oraz indywidualne potrzeby klienta

ZALETY NASZEJ FIRMY

Zorientowani na rozwój rynku, a przede wszystkim indywidualne potrzeby klientów, stale wprowadzamy nowatorskie i kreatywne rozwiązania, zgodne z dyrektywami i normami Unii Europejskiej, określającymi podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jakie powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu i budowie maszyn dla przemysłu spożywczego.

Tel. +48 501-216-488

Wamasz
10-768 Olsztyn
ul. Minakowskiego 12/66 

kontakt@wamasz.pl